Trải Nghiệm Nuôi Tôm Sinh Thái SEANAMICO

Trải Nghiệm Nuôi Tôm Sinh Thái SEANAMICO

Truyền hình Đức đã có cuộc trải nghiệm thực tế 2 ngày 1 đêm về vùng nuôi Tôm Sinh thái tại SEANAMICO.


Hoạt Động Khác