Tôm sú vỏ

Danh mục sản phẩm

Tôm sú vỏ

Tôm sú là một loại hải sản có giá trị kinh tế rất cao. Giá trị dinh dưỡng của tôm sú cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Một số thành phần dinh dưỡng mà tôm sú mang lại:

Xem chi tiết