Gioi thieu

Giấy chứng nhận của Seanamico

SEANAMICO - ASC COC DL29 - DL230 No01

(02/05/2024)

SEANAMICO - ASC COC DL29 - DL230 No02

(02/05/2024)

IFS certificate_Nam Can Seaproducts

(02/05/2024)

Signed EU certificate - Seanamico No01

(02/05/2024)

Signed EU certificate - Seanamico No02

(02/05/2024)

Signed EU certificate - Seanamico No03

(02/05/2024)

BRC

(02/05/2024)

HALA

(02/05/2024)

NAMCAN SEAPRODUCTS - SEANAMICO - ASC FARM No2

(12/04/2024)

NAMCAN SEAPRODUCTS - SEANAMICO - ASC FARM No1

(12/04/2024)

Bio Suisse 2023

(12/10/2023)

ISO 9001-2015

(12/10/2023)

NAMCAN SEAPRODUCTS - SEANAMICO - ASC FARM No1

(12/10/2023)

NAMCAN SEAPRODUCTS - SEANAMICO - ASC FARM No2

(12/10/2023)

NAMCAN SEAPRODUCTS - SEANAMICO - ASC FARM No3

(12/10/2023)

SEANAMICO - ASC COC DL29 - DL230 No01

(12/10/2023)

SEANAMICO - ASC COC DL29 - DL230 No02

(12/10/2023)

Seanamico Namcan_Zert

(12/10/2023)

Seanamico Nhung Mien_Zert

(12/10/2023)

Seanamico Phong Thuan Hatchery_Zert

(12/10/2023)

Giải thưởng sao vàng Đất Việt năm 2009

(11/12/2016)

Giấy chứng nhận doanh nghiệp vàng năm 2008

(11/12/2016)

Giấy chứng nhận top 100 thương hiệu mạnh

(11/12/2016)

Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2004 - 2005 - 2006

(09/12/2016)

Chứng nhận đạt cúp vàng chất lượng thủy sản Việt Nam

(09/12/2016)