Tôm sú PD

Danh mục sản phẩm

Tôm sú PD

Tôm lột vỏ, lấy chỉ. Tôm này thường được gọi là tôm thịt

Xem chi tiết