Hoạt Động

Hoạt Động

Trải Nghiệm Nuôi Tôm Sinh Thái SEANAMICO

Hoạt Động / admin / 15/04/2024

Truyền hình Đức đã có cuộc trải nghiệm thực tế 2 ngày 1 đêm về vùng nuôi Tôm Sinh thái tại SEANAMICO.

Xem tiếp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hoạt Động / admin / 11/04/2024

Ngày 10/4/2024 tại Phòng họp Công ty CP XNK Thủy Sản Năm Căn đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Có 09 cổ đông, bao ...

Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến

phone skype facebook

Nguyễn Diệu Hiền

Thông tin truy cập

Online: 
Total: 

Liên kết Website