Tôm sú PD

Tôm sú PD

07/12/2016

Tôm lột vỏ, lấy chỉ. Tôm này thường được gọi là tôm thịt

Tôm lột vỏ, lấy chỉ. Tôm này thường được gọi là tôm thịt, tuy chữ tôm thịt lại hàm ý luôn hai nhóm PD và PUD mà trong tiếng Anh người ta đã làm rạch ròi ý nghĩa của từng nhóm hàng. Tôm thịt sau khi rả đông đúng là đã sẵn sàng để bạn chế biến các món mình cần mà không phải mất nhiều công sức.

Sản phẩm khác